Bijbel in het Nederlands

0 Comments

Lees en bestudeer de heilige Bijbel elke dag: nu je het heilige boek van god altijd bij je hebt op je mobieltje of tablet. Heb plezier met deze gratis app met de Nederlandse versie van het heilige boek: De Bijbel.

Elke dag lezen uit de Bijbel, zelfs als je geen internet hebt. Als de app eenmaal op je apparaat staat, kan je overal de Bijbel lezen, waar je ook bent.

Wees niet bang om onze gratis Bijbel app te downloaden: Bijbel Nederlands, is de beste manier om de heilige Bijbel te lezen!

Het hebben van de Bijbel app op je telefoon of tablet is een geode manier als je geen zin hebt om lang thuis te blijven om uit de Bijbel te lezen.

Je kan de Bijbel overal downloaden en lezen, op je werk of op school, thuis op de bank, tijdens het reizen of in de pauze op je werk.
Nu de Bijbel ook op deze manier beschikbaar is, zal het een stuk makkelijker voor u worden.

De bijbel is niet alleen een boek. Het is het boek van goed en het leeft. Heb veel plezier met de gratis Nederlandse vertaling van de Bijbel.

De Bijbel is onderverdeeld in verschillende delen, het nieuwe- en oude testament, met een totaal van 66 boeken!

Het nieuwe testament bevat 27 boeken:  Mattheüs , Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Corinthiërs,  2 Corinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippezen,  Colossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timotheüs , 2 Timotheüs , Titus, Filémon , Hebreeën, Jakobus , 1 Petrus , 2 Petrus , 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring.

Het oude testament bevat 39 boeken:  Genesis, Exodus, Leviticus, numberi, Deuteronomium, Jozua, Richtere, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremiah, Klaagliederen, Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi.

Download de Bijbel in het Nederlands en geniet van het boek van god in je eigen taal!

https://play.google.com/store/apps/details?id=bijbel.nederlands

Related Posts