Biblia Magyarul

0 Comments

Már olvashatja a Szent Bibliát okostelefonján vagy Androidos tabletjén. Élvezze ezt az ingyenes programot, amely rendelkezik a Szent Könyv Magyar verziójával, a Magyar Bibliával.

Olvassa és tanulja tanításait akár akkor is, amikor offline. Amennyiben a program már a telefonján van, képes lesz Internet csatlakozás nélkül is akárhol olvasni a Bibliát

Ne habozzon és töltse le ezt az új ingyenes Biblia programot: A Biblia Magyarul-t, ami a legjobb mód a Szent Biblia olvasására!

A Szent Biblia megléte okostelefonján vagy tabletjén egy remek ötlet, amennyiben nincs ideje otthon maradni és a nyomtatott verzióját olvasni a Bibliának.

Akárhol letöltheti és olvashatja a Bibliát, akár munkába vagy iskolába menet, vagy akár amikor éppen hazafelé megy, utazik, esetleg amikor szünete van a munkahelyén.
Now the Bible can be shared and accessed more easily and cheaply.
Így könnyebben meg lehet osztani a Bibliát, valamint könnyebb és olcsóbb a hozzáférés.

A Biblia nem csak egy könyv, hanem Isten szava. Élvezze ki a Magyar változatát a Bibliának, ingyen!

A Magyar Szent Biblia két részre oszlik: Az Ószövetségre és az Újszövetségre

Az Újszövetség 27 könyvből áll: (Máté, Márk, Lukács, János, Az Apostolok Cselekedetei , Rómaiakhoz, 1 Korinthusiakhoz, 2 Korinthusiakhoz, Galatákhoz, Efezusiakhoz, Filippiekhez ,Kolosséiakhoz,  1 Thesszalonikaiakhoz, 2 Thesszalonikaiakhoz, 1 Timóteushoz, 2 Timóteushoz, Tituszhoz, Filemonhoz, Zsidókhoz, Jakab, Péter Első,  Péter Második,  János Első, János Második, János Harmadik, Júdás, Jelenések Könyve)

Az Ószövetség 39 könyvből áll:(Mózes Első Könyve, Mózes Második Könyve, Mózes Harmadik Könyve, Mózes Negyedik Könyve, Mózes Ötödik Könyve,  Józsué, Bírák, Ruth Sámuel Első  Sámuel Második , A Királyok Első ,  A Királyok Második  1 Krónika 2 Krónika Ezsdrás, Nehémiás Eszter Jób Zsoltárok Példabeszédek Prédikátor, Énekek, Ézsaiás, Jeremiás siralmai, Ezékiel, Dániel, Hóseás, Joel, Ámósz , Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Zofóniás, Haggeus, Zakariás, Malakiás)

Töltse le a Bibliát Magyarul és élvezze Isten szent szavát a saját nyelvén!

https://play.google.com/store/apps/details?id=biblia.magyarul

Related Posts