Biblija na hrvatskom

0 Comments

Sada možete imati Sveto Pismo na vašem Android smartphonu ili tabletu. Uživajte u ovoj besplatnoj aplikaciji koja sadrži hrvatsko izdanje Svete Riječi: Prijevod Ivana Šarića, objavljen 1942.

Dnevno čitajte i učite njezine stihove, čak i kada ste offline. Jednom kad je aplikacija na vašem uređaju, Bibliju možete čitati bez internetske veze, gdje god bili.

Ivan Šarić je bio svećenik koji je postao bosanskim nadbiskupom u Sarajevu 1922. Napisao je i objavio mnogo vjerskih knjiga i bio je zadužen za stvaranje prvog modernog hrvatskog prijevoda Biblije.

Ne ustručavajte se preuzeti ovu novu besplatnu aplikaciju za Bibliju: Biblija na hrvatskom, najbolji način čitanja Svetog Pisma!

Stavljanje Biblije na vaš smartphone ili tablet je odlična ideja ako nemate vremena ostati kod kuće i čitati ukoričenu Bibliju.
Bibliju možete preuzeti i čitati bilo gdje, na putu u školu ili na posao, ili kada se vraćate kući, putujete ili imate pauzu na poslu.

Sada se Biblija može lakše i jeftinije dijeliti i pristupiti.

Biblija nije samo knjiga. To je Božja riječ i živa je. Besplatno uživajte u svome prijevodu Biblije!

Šarićev prijevod Biblije sačinjavaju 39 knjiga Starog i 27 knjiga Novog Zavjeta: Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi, Ponovljeni zakon, Jošua, Suci, Ruta, 1 Samuelova, 2 Samuelova, 1 Kraljevima,  2 Kraljevima, 1 Ljetopisa, 2 Ljetopisa, Ezra, Nehemija, Estera, Job, Psalmi, Mudre izreke, Propovjednik. Pjesma nad pjesmama, Izaija, Jeremija, Tužaljke, Ezekiel, Daniel, Hošea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Mihej, Nahum, Habakuk, Sefanija, Hagaj, Zaharija, Malahija, Matej, Marko, Luka, IVan, Djela apostolska,  Rimljanima, 1 Korinćanima, 2 Korinćanima, Poslanica Galaćanima, Poslanica Efežanima, Poslanica Filipljanima, Poslanica Kološanima, Prva poslanica Solunjanima, Druga poslanica Solunjanima, Prva poslanica Timoteju, Druga poslanica Timoteju, Poslanica Titu, Poslanica Filemonu, Poslanica Hebrejima, Jakovljeva poslanica, Prva Petrova poslanica, Druga Petrova poslanica, Prva Ivanova poslanica, Druga Ivanova poslanica, Treća Ivanova poslanica, Judina poslanica, Otkrivenje (Apokalipsa).

Preuzmite Bibliju na hrvatskom i uživajte u svetoj Božjoj Riječi na materinjem jeziku!

https://play.google.com/store/apps/details?id=biblija.na.hrvatskom

Related Posts